NAPISZ DO NAS
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ZADZWOŃ
+48 32 422 88 69

 
Grafika

poniedziałek, 08 sierpnia 2011
Przy współpracy z firmą GRAFNET z Rybnika uruchomiliśmy nową stronę internetową przedstawiającą nasz profil firmy. Sukcesywnie będziemy...
Więcej…

OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE CHEMOUTWARDZALNE

 

Oznakowanie poziome umieszczane jest na nawierzchni jezdni w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych, pojedynczych bądź podwójnych, strzałek naprowadzających, i wskazujących kierunek ruchu, powierzchni wyłączonych z ruchu, napisów, symboli oraz innych elementów związanych z oznaczeniem określonych miejsc na nawierzchni.

Oferujemy:

 

 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubość 3-5 mm)
  • Strukturalne – struktura regularna
  • Strukturalne – struktura nieregularna
  • Gładkie

 

 • Oznakowanie poziome tzw. chemo spray (grubość 0,9 – 1,2 mm) obniżone parametry wytrzymałości i odblaskowości
  • Gładkie

 

 

UWAGA!

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania zalecamy stosowanie jedynie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (struktura regularna). Istotne zalety oznakowania strukturalnego to przede wszystkim szybkie odprowadzanie wody z oznakowania oraz dobra widoczność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, mgły).

Oznakowanie gładkie ze względu na całościowe wypełnienie linii masą jest śliskie, a więc i niebezpieczne, szczególnie w warunkach osiadających mgieł, dużej wilgotności powietrza i opadów deszczu.

 

ZASTOSOWANIE

Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne stosuje się na wszystkich rodzajach dróg na placach, lotniskach, parkingach i innych trasach komunikacyjnych o nawierzchniach z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowanego. Ze względu na wysoką trwałość oznakowanie to stosuje się w miejscach gdzie występuje intensywny ruch pojazdów, w tym pojazdów ciężkich. Jest ono odporne na bardzo częste najazdy, dlatego stosowane jest do oznakowania przejść dla pieszych, linii bezwzględnego oraz warunkowego zatrzymania, linii segregacyjnych, krawędziowych i innych. Na autostradach drogach ekspresowych przy liniach krawędziowych stosuje się oznakowanie grubowarstwowe strukturalne z funkcja akustyczną ostrzegające kierującego pojazdem przed zjechaniem poza pas ruchu.

 

MATERIAŁ

Oznakowanie grubowarstwowe wykonuje się przy użyciu mas chemoutwardzalnych, nakładane jest mechanicznie za pomocą malowarek na zimno warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm.

Drobne elementy typu symbole wykonuje się jednak zazwyczaj ręcznie, lub przy użyciu prostych urządzeń, typu „Plastomarker”. Oznakowanie to można wykonać również za pomocą sprayu, jednak charakteryzuje się ono obniżonymi parametrami technicznymi. Grubość nanoszonej warstwy dla chemo sprayu sprawdzana jest przy użyciu grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, natomiast dla oznakowania grubowarstwowego (3-5 mm) grubość nanoszonej warstwy sprawdzana jest wagowo. Dobrą widoczność w nocy zapewniają kulki szklane, które są aplikowane niezwłocznie po naniesieniu warstwy masy na nawierzchnię (do 10 sekund od nałożenia). Widoczność jest zapewniona poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Przy dobrych warunkach atmosferycznych, przejezdność uzyskuje się nawet po 20-40 minutach.

 

KOLORYSTYKA

Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne z reguły wykonuje się jako białe, choć występuje też w barwie czerwonej (przejścia dla pieszych), niebieskiej, zielonej, żółtej oraz czarnej.

 

WYKONANIE I TRWAŁOŚĆ

Trwałość wykonanego oznakowania zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest właściwe przygotowanie podłoża tj. usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, smarów, olejów, pyłu, kurzu, piasku oraz innych elementów kruszywa. Nawierzchnia na której ma zostać wykonane oznakowanie powinna być sucha oraz czysta. Oznakowanie powinno być również wykonywane w odpowiednich warunkach atmosferycznych, określonych każdorazowo przez producentów mas. Kluczowym czynnikiem jest odpowiednia wilgotność względna powietrza, nie przekraczająca przeważnie 80% -85% oraz temperatura powietrza nie niższa niż 5°C. Nakładanie masy chemoutwardzalnej odbywa się w sposób mechaniczny przy użyciu malowarki na zimno, symbole natomiast malowane są ręcznie.

Firma Feniks GT udziela gwarancji na wykonane oznakowanie grubowarstwowe pod warunkiem, ze spełnione są wyżej wymienione przesłanki

 

 • 24 - 36 miesięcy – oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubość 3-5 mm)
 • 12 miesięcy (maksymalnie) – oznakowanie poziome tzw. chemo spray (grubość 0,9 – 1,2 mm), ze względu na znacznie obniżone parametry wytrzymałości gwarancja jest dużo krótsza

 

 

Parametry określające trwałość oznakowania to przede wszystkim współczynnik luminacji, powierzchniowy współczynnik odblasku, wskaźnik szorstkości

 

Oznakowanie chemoutwardzalne Oznakowanie chemoutwardzalne Oznakowanie chemoutwardzalne
Oznakowanie
chemoutwardzalne
struktura regularna
spotflex
Oznakowanie
chemoutwardzalne
struktura
regularna spotflex
Oznakowanie
chemoutwardzalane
struktura nieregularna
 
44-207 Rybnik, ul. Lipowa 19A
 
© 2011 by FENIKS GT - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Projekt i wykonanie: